Home Destacado Cabildeo pro DAS, jaquea a Vargas Ll